:::

All News

RSS http://xoops.dayes.tc.edu.tw/modules/tadnews/rss.php
:::
線上使用者

4人線上 (1人在瀏覽本校消息)

會員: 0

訪客: 4

更多…
ㄑㄩ    ㄊㄨ ˊ ㄒㄧ ˇ ㄒㄧㄣ   
突,煙囪;彎曲煙囪,移開木材。比喻在禍患未發生前,先採取防範措施,則災禍不會發生。同「防患未然」、「未雨綢繆」。
more...
QR Code
近期事項