:::

All News

RSS http://xoops.dayes.tc.edu.tw/modules/tadnews/rss.php
:::
線上使用者

6人線上 (2人在瀏覽本校消息)

會員: 0

訪客: 6

更多…
   ㄇㄧㄥ ˊ ㄐㄧㄥ    ㄖㄣ ˊ
比喻平時默默無聞,潛藏才華,一旦有機會施展時,果真令人驚訝、佩服。與「庸庸碌碌、沒沒(默默)無聞」相反。
more...
QR Code
近期事項